تعرفه خدمات

ارسال پوش نوتیفیکیشن

محاسبه بر حسب کلیک هر ۱۰۰۰ کلیک ۴۵۰۰۰ تومان

 

نصب تضمینی اپلیکیشن رایگان

تا ۲۰ هزارنصب هر نصب ۱۰۰۰ تومان

۲۰  تا ۱۰۰ هزارنصب هر نصب ۹۰۰ تومان

۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارنصب هر نصب ۸۰۰ تومان

 

نصب تضمینی اپلیکیشن پولی

پس از بررسی اپلیکیشن اعلام می شود.

 

تبلیغات گسترده تلگرام

هر ۱۰۰۰ بازدید از پست شما ۲۸۰۰ تومان